Portfolio > The Modern Dog (2012~2014)

Dog Days of Summer I
Dog Days of Summer I
Watercolor and markers
2015